Trang Chủ / Túi Nhựa Dẻo PVC Giá Rẻ

Túi Nhựa Dẻo PVC Giá Rẻ

1. Túi nhựa Dẻo bằng lái xe A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, FC, D, E, FE, Căn cước Công Dân, Chứng minh nhân dân mẫu mới

Đồng giá 5.000 đ

 

2. Túi nhựa dẻo Thẻ Bảo Hiểm Y Tế và Bằng lái xe cũ (Loại giấy), kích thước lơn hơn bằng lái xe mới (PET)

Đồng giá: 7.000 đ

 

3. Túi nhựa dẻo Bảo vệ Passport

Mẫu Mới 15.000 đ

 

Mẫu Cũ 20.000 đ

 

4. Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ hộ khẩu:

Giá 20.000 đ

 

5. Túi nhựa dẻo bảo vệ bằng lái xe Quốc Tế

Giá: 20.000 đ

 

6. Túi nhựa Dẻo bảo vệ giấy tờ quan trọng kích thước A5

Giá 15.000 đ

 

7. Túi nhựa dẻo bảo vệ giấy tờ quan trọng kích thước A4

Giá 20.000 đ

 

Ship Hàng Túi Nhựa Dẻo PVC
Ship Hàng Túi Nhựa Dẻo PVC