Túi nhựa dẻo PVC Sổ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Túi nhựa dẻo PVC Sổ BẢO HIỂM XÃ HỘI – Bảo vệ sổ Bảo Hiểm Xã Hội siêu bền, chất lượng

– Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội được làm từ nhựa dẻo trong suốt PVC cao cấp, sản phẩm bền đẹp theo năm tháng.

– Túi nhựa dẻo PVC hoàn toàn không thấm nước, dùng để bọc quyển sổ bảo hiểm xã hội qua hàng chục năm.

– Hãy mua túi nhựa dẻo Bảo Hiểm Xã Hội để cùng nhau, bảo vệ Quyển sổ này bạn nhé. Đây là quyển số rất quý của bạn và người thân trong gia đình.

Giá bán lẻ: 17.000 đ/túi

– Các bạn có nhu cầu mua túi nhựa dẻo bảo hiểm xã hội hãy ủng hộ mình nha, đặt hàng qua số phone 0948.596.703

– Hoặc truy cập và Website: Tuinhuadeo.Hieuhtpc.com

#TuinhuadeoBaoHiemXaHoi #BaoHiemXaHoi #TuinhuabaoveSoBaoHiemXaHoi

 

Tui nhua deo bao hiem xa hoi 1
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội
Tui nhua deo bao hiem xa hoi 2
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội
Tui nhua deo bao hiem xa hoi 4
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội
Tui nhua deo bao hiem xa hoi 5
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội
Tui nhua deo bao hiem xa hoi 6
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội
Tui nhua deo bao hiem xa hoi 7
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội
Tui nhua deo bao hiem xa hoi 8
Túi nhựa dẻo bảo vệ sổ bảo hiểm xã hội

* Một vài thông tin thêm về bảo hiểm xã hội

Có 03 loại bảo hiểm xã hội chính: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ sung và hưu trí bổ sung.

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung:

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Một số nguyên tắc bảo hiểm xã hội mà người đóng và doanh nghiệp nên biết

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

– Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

– Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Trả lời